Crafts & Tools Museum

(Museum Oude Ambachten en Gereedschappen Vergeer)

opening-museum-025Va3JHD

Website: www.oudeambachtenengereedschappenvergeer.nl
Address: Hoenkoopse Buurtweg 25, Oudewater
E-mail: bert.vergeer@online.nl
Telephone: +31-348-56.40.83